Разполагаме с екип от лицензирани специалисти с дългогодишен опит в областта на автомобилните превози на товари и пътници.

Консултираме интересуващите се относно:

  • Европейското и национално транспортно законодателство в областта на превоза на пътници и товари;
  • Документите,необходими за получаване на лиценз;
  • Документи,необходими при извършване на различни видове превози;
  • Реда и документите за издаване на различни видове разрешителни;
  • Конкретно възникнали в процеса на работа въпроси;
  • Критерии при избор и покупка на превозни средства.