responsive1

Обучение

Запишете се за Карта за квалификация на водача или професионална компетентност за ръководители на транспортна дейност в „Транс Инфо М“ Варна. Можете да изберете между индивидуална и групова форма на обучение. Тук имате възможност за дневно, вечерно или обучение в…

time

Лицензиране

Ние подпомагаме превозвачите при подготовката и подаването на документи за издаване на лицензи за превоз на товари и пътници за вътрешен превоз или за получаване на Лиценз на общността, като с това им спестяваме много време и средства.

support

Консултации

Разполагаме с екип от лицензирани специалисти с дългогодишен опит в областта на автомобилните превози на товари и пътници. Консултираме интересуващите се относно: Европейското и национално транспортно законодателство в областта на превоза на пътници и товари; Документите,необходими за получаване на лиценз;…

Карта на Водача

Карта за квалификация на водача

Това е нов вид обучение, което се въведе на територията на всички страни – членки на ЕС, чрез Директивата за първоначално и периодично обучение на професионалните водачи – 2003/59/ЕО. В националното транспортно законодателство тази Директива е транспонирана чрез Наредба 41… ...

Виж Още

Мнения на клиенти

За мен беше удоволствие да работя с Транс Инфо М! Курсовете минаха бързо и интересно.

Димитър Иванов Шофйор

След дългогодишна работа с колегите ни от Варна, с радост препоръчваме техните услуги.

Нодис гр.София