Ние подпомагаме превозвачите при подготовката и подаването на документи за издаване на лицензи за превоз на товари и пътници за вътрешен превоз или за получаване на Лиценз на общността, като с това им спестяваме много време и средства.